Mylbachr & Jelínek – Advokátní kancelář v Brně

  +420 606 752 177 (JUDr. PhDr. Radek Mylbachr)
  +420 774 511 451 (Mgr. Martin Jelínek)
  +420 606 752 177 (JUDr. PhDr. Radek Mylbachr)
  +420 774 511 451 (Mgr. Martin Jelínek)

JUDr. PhDr. Radek Mylbachr  (*1974)

advokát, insolvenční správce

MIK_0064
Radek studoval práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvoval v roce 2000 a rovněž získal doktorát z občanského práva v roce 2003. Vedle toho rovněž vystudoval němčinu a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1997 a získal zde doktorát z moderní filologie v roce 2011 prací z oblasti právního jazyka.

Od roku 2000 do roku 2013 pracoval pro brněnské veletrhy jako vedoucí právního odboru. Od roku 2014 je činný jako advokát a od roku 2010 jako insolvenční správce.

Vedle těchto činností rovněž působí od roku 2010 jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Vedle práva se intenzivně věnuje studiu cizích jazyků, hovoří plynně anglicky (C2), německy (C2), francouzsky (C1) a italsky (B2).

Mgr. Bc. Martin Jelínek (*1975)

advokát, insolvenční správce

MIK_0058
Martin studoval práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvoval v roce 1999. Vedle toho rovněž vystudoval personální management na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v roce 2009.

Před zahájením práce v soukromé sféře získal zkušenosti na Krajském soudu v Brně. Od roku 2002 do roku 2013 pracoval pro brněnské veletrhy jako právník. Od roku 2014 je činný jak advokát a od roku 2010 jako insolvenční správce.

Ve své praxi se rovněž věnoval lektorské činnosti, a to jak pro Justiční akademii v Kroměříži, tak pro soukromou sféru.

Hovoří plynně anglicky (C1).

Mgr. Jiří Hudec (*1976)

advokátní koncipient

MIK_0091
Jirka vystudoval práva Právnické fakultě Masarykovy univerzitě v Brně, kde absolvoval v roce 2004. Pracoval na Krajském soudu v Brně a od roku 2007 se začal věnovat oboru pojišťovnictví.

Pracoval jak pro pojišťovnu, tak pro soukromou společnost zabývající se odškodňováním poškozených z dopravních nehod. V naší kanceláři se z abývá agendou řešení nároků z dopravních nehod.

Hovoří plynně anglicky (C1).

Mgr. Leona Siebenbürgerová (*1981)

specialistka právních služeb, referentka advokátní kanceláře

MIK_0080
Leona vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005.

V naší kanceláři se zaměřuje na agendu insolvencí a likvidací právnických osob. Zpracovává rovněž administrativní agendu advokátní kanceláře.

Leona hovoří plynně německy a částečně anglicky.

Michaela Jelínková (*1977)

specialistka insolvenční kanceláře, referentka advokátní kanceláře

MIK_0083
Míša má středoškolské ekonomické vzdělání.

Insolvenční agendě se věnuje již více než deset let. V naší kanceláři zpracovává agendu insolvencí a rovněž administrativu.

Míša hovoří anglicky a německy.